Chương trình Femto Days DND 2020

“Femto Days DND”: từ ngày 01/03/2020, hỗ trợ tới 35% chi phí phẫu thuật điều trị tật khúc xạ + Tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ hệ thống Y tế quốc tế DND Brothers.

Đăng ký ngay tại: http://femtosday2020.matquocte.vn