Chuyên Khoa & Dịch Vụ

Khiếm thị, những triệu chứng và cách điều trịNew

1. Khiếm thị là gì? Phân biệt định nghĩa khiếm thị và mù. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 1992, khiếm thị là thị lực dưới 6/18 (3/10) đến phân biệt sáng tối và thị trường dưới 100 từ điểm định thị. Khiếm thị ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường và […]

Read more